Camera instructed classes or camera-instructiesysteem lessen

The practical lesson is been filmed with a 2-channel camera system and are recorded on an SD card up to around 360 degrees around the car. Previously marked attention points  made by a remote control can be immediately found and played within 3 seconds on a 7 inch screen in the car. The modest images can be played on the screen after the driving lesson and immediately evaluated.

Seeing these images again can relive a traffic situation and discuss how traffic insight improves.

At home you can watch the driving lesson again on your computer with the sd card that you loan  from Verkeersschool Aviron.

In this playful way with the images and sounds of in and around the car, the learning process is leaping forward and you will need fewer driving lessons.

(Addition: how would you like to see your first driver again in a few years?)

 

Benefits of the recorded film

– Less driving lessons

– Efficient, transparent and manageable effects

– Discuss traffic situations directly from or later on

– Experience the driving lesson again at home on your own computer

– your progresss ina picture

– Easier study of road structures and signs on the road surface

– increase chance of succes

 

Manual Lescam player

A download lesson player

B place it in an easy findable location

C Unzip the file

D If the file is decompressed, open the card

E you see a file name, this is the player

F Place the dongel in the  PC or laptop

G After placing the dongle you can open the player

Attention:

 

As indicated in Dutch privacy laws and regulations, it is completely forbidden to use the images or the filmed or part of the filmed  in a way other than as stated  here:

 

Recorded images may only be used by the student and instructor in the driving lesson and all with the aim of providing insight into the results of the driving lesson(s).

 

Aviron Traffic School cannot be held liable in any way for any other use or abuse by the student or third parties, nor can it be held responsible in any way if the images or the filmed are used differently than previously described.

The Dutch law is always to be interpreted, followed, used and valid on this terms and conditions. 

Subject to typing errors.

 

Niet meer wachten op de volgende les.

Tijdens de praktijk les wordt er met een 2-kanaal camera systeem de hele rijles opgenomen op een sd-kaart tot ca. 360 graden rondom de auto. Eerder gemarkeerde aandachtspunten gemaakt m.b.v. een afstandsbediening kunnen binnen ca.3 seconden gevonden en afgespeeld worden op een 7 inch scherm. De opgenomen beelden kunnen tijdens of na de rijles op de scherm worden afgespeeld en direct geëvalueerd.

Door deze beelden terug te zien kan een verkeerssituatie worden herbeleefd en worden besproken waardoor het verkeersinzicht verbeterd.

Na de les kun je de opgenomen rijles  als huiswerk mee naar huis nemen. Thuis kun je dan op je computer de rijles opnieuw bekijken.

Op deze speelse manier met de beelden en geluiden van in en om de auto gaat het lesproces met sprongen vooruit en zul je minder rijlessen nodig hebben.

(Daarnaast: hoe lijkt het je om je eerste rijles nog eens terug te zien over een aantal jaren?)

Voordelen film:

De les en de verkeerssituaties worden tijdens de hele les vastgelegd waardoor je:

  • Minder rijlessen
  • Efficiëntere, transparante en controleerbare lessen
  • Verkeerssituaties direct of later te bespreken met de gemaakte beelden
  • Thuis de rijles op je eigen computer nogmaals beleven
  • Vorderingen hierdoor ook in beeld te zien
  • Makkelijkere bestudering van wegconstructies en tekens op het wegdek
  • Vergrote slagingskans

 

Handleiding Lescam player met Dongel

A Download lescamplayer

B plaats hem op een makkelijke vindbare  locatie

C Unzip het bestand

D Als het bestand is gedecomprimeerd maak de map open

E Je ziet een bestandsnaam, dit is de player

F Plaats de ongel on he laptop of PC

G Na plaatsing van de dongel kun je de player openen

 

 

Let op:

Als is aangegeven in de Nederlandse wet- en regelgeving is het ten gehele verboden om de beelden of het gefilmde of gedeelte van het gefilmde anders te gebruiken dan als hier is aangegeven:

Opgenomen beelden mogen alleen worden gebruikt  door de leerling en instructeur in de rijles en allen als doel hebbende ter bevordering en inzichtelijk maken van de resultaten van de rijlessen.

Verkeersschool Aviron kan voor ander gebruik of misbruik door de leerling of derden op geen enkele en enige wijze aansprakelijk worden gesteld noch op enige wijze verantwoordelijk worden gehouden als de beelden of het gefilmde anders worden gebruikt dan als eerder is omschreven.

De Nederlandse wet is ten alle tijde van toepassing op deze overeenkomst.

Type fouten voorbehouden.