Links

Links
The weblinks below will help you with information about the CBR practical exam:

Applications theoretical exam
Sign up for a theoretical exam.

• CBR individual theorie exam:

http://www.cbr.nl/11177.pp

•Authorize rijschooldaan to schedule a CBR pratical exam
How can you authorize rijschooldaan to schedule a CBR pratical exam for you?

Bring to the CBR pratical exam
What should you bring to the exam?

Self-reflection form
This is the self-reflection form, which you (already filled in) should bring to the CBR pratical exam.

Faalangst.nl/rijexamenangst

http://www.rijbewijs.net/

Het nieuwe rijden

Foreign driving license: changing your foreign driving licence:

http://www.rdw.nl/internationalvisitor/Paginas/Can-I-exchange-a-foreign-driving-licence.aspx?path=Portal/Internationalvisitor/DrivinglicenseLinks:
In de onderstaande links staat informatie die je verder op weg kunnen helpen:

•Theorieexamen aanvragen
Direct bij het CBR je theorieexamen aanvragen.

• Rijschool machtiging procedure/examen
Hoe kun je rijschooldaan machtigen voor de aanvraag van het examen?

• CBR individueel examen:

http://www.cbr.nl/11177.pp

Meenemen naar het examen
Wat moet je meebrengen naar het examen?

Zelfreflectie formulier
Dit is het zelfreflectieformulier, dat je (alvast ingevuld) moet meenemen naar het CBR-examen.

Faalangst.nl/rijexamenangst

http://www.rijbewijs.net/

Het nieuwe rijden

Buitenlands rijbewijs: omzetten van je buitenlandse rijbewijs:
http://www.rdw.nl/nl/particulier/hetrijbewijs/buitenlandsrijbewijsomwisselen/Pages/Hetomwisselenvaneenbuitenlandsrijbewijs.aspx