F.A.Q.

What does the CBR expect from you?
The CBR (Central Office for Driving license) excepts you to be able to take part of the traffic in a safe, social and responsible way. That means: you keep track of the traffic signs yourself, and that you respond to them in a proper way. That you can apply the priority rules in a proper way. That you can decide independently when to overtake a vehicle and whether it is feasible in the current situation. That you dare to drive decisively and that you can anticipate to changing situation. That you can anticipate on the behaviour of other traffic participants and are aware for possible dangers. That when possible you adjust your driving style to save the environment. During the practical exam you must be able to do 2 special operations. It’s quite a lot to handle, though I’m sure that ,with my calm way of instructing and a little bit of humour, even the worst jitterbug will pass for his driving license.

What will happen when the car is broke when you have an examination?
We offer you the all-time guarantee arrangement. It is my responsibility that at all times the car is in perfect condition.
May it unhoped-for happen that there is a technical disorder whereby the exam can/may not take place, than a re-exam will be arranged on my account.

What is the benefit from an interim test ( TTT)?
On the interim test you will be acquainted with the methods from the CBR during a practical exam. This can release tension from your first examination. And when you perform the special operations in a proper way you will be exempt from this no your first examination.
If you haven’t planned an interim test and you practical exam is around the corner, though you feel like you are not ready for it yet, than you can convert your examination into an interim test. This way you can avoid a BNOR(Office for further research driving skills) test.

What is a BNOR test?
Sometimes it can happen that a person is so nervous that during practical exam the pressure rises so high, causing him/her to fail over and over again
To give these persons also the chance to obtain their driver’s license there exists a BNOR(Office for further research driving skills) test. On the BNOR test more time is provided for you and your examinator to test your actual driver’s skills.
You will have a longer introductory review in which the examiner will investigate the reasons why the tension rises so high. On the BNOR test you also have the possibility to put the car along the road for a moment to take a short rest.
You are only eligible for the BNOR test when you have failed your practical exam four times.

• Will the lessons in my package offer suffice?
The package deals are not complete packages. With these packages you pay in advance for most of your driver’s training and your examination.
Every student is different. Where one student may only need 40 lessons another student may for instance need 60.
It also depends on many different factors, for instance: previous experience with motorised vehicles, learning abilities, previously obtained traffic insight, etc.

• What do I need for my CBR practical examination?
To participate in the exam you need a valid theory certificate and a valid identification. Furthermore you need to licence authorize the driving school with your DIGID to be able to request a practical examination.
I’ll take care of the rest. After the practical exam is requested you will receive a confirmation of reservation from my part. You need to keep this carefully, it contains all the relevant information that concerns your practical examination.
I will also bring a Personal Proclamation and a Self-Reflection Form for you on the day of the examination.

• What is a Personal Proclamation (Eigen Verklaring)?
A Personal Proclamations is a form in which you will have to answer questions concerning your health . It would be ideal if you were completely healthy. Of course it could also happen that on certain questions you have to confirm the difference. This doesn’t automatically mean that this is a problem.
The CBR has tests to investigate whether these situations could cause substantial problems. It could mean an adjustment in your exam, or a restriction on your driver’s license. This could be for instance the obligations to wear glasses or lenses, or driving exclusively automatics.
You have to fill out the Personal Proclamation when registering for the practical examination. You can obtain one through me, or at the town hall. In both cases it will costs €22,90. Just before starting the exam you have to sign your Personal Proclamation again in front of your examiner.

• What is a Self-Reflection Form?
On the Self-Reflection Form you fill out your own experience and the way you feel about your own driving skills. On the end of the exam or during the interim test i twill be included in the evaluation of your actual driving skills.
Of course you will first hear your results so the examiner isn’t influenced in advance in his or her decision.

Q: What are the pick-up area’s?
Within Bennekom, Doorwerth, Ede, Heteren, Lunteren, Renkum, Rhenen, Veenendaal, Wageningen and Zetten can be picked up anywhere.
The distant areas there will be a central pick-up area. Mostly near a train station.

• How many hours a week is recommended?
I advise you to take two double lessons a week: that means 2 lessons of two hours. It is also possible to train multiple hours on one day.
If you have trouble concentrating for a longer period, it is better to spread out the lesson on a longer time period, or to reduce the number of proceedings in the particular lesson..
At the time being there is only one instructor and that is me. This is also the best way to keep up with your progress.
Veelgestelde vragen:
Q. Wat verwacht het CBR van jou?
Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) verwacht dat jij op een veilige, sociale en verantwoordelijke wijze deel kunt nemen aan het verkeer. Dat wil zeggen: Dat jij zelf de borden in de gaten houdt en dat je er zo goed mogelijk naar handelt. Dat jij de voorrangsregels zelfstandig goed toepast. Dat jij zelfstandig beslist of jij in gaat halen en of dat haalbaar is in de op dat moment voordoende situatie. Dat jij besluitvaardig durft te rijden en dat jij je besluiten aanpast aan de steeds veranderende situatie. Dat jij goed inspeelt op het weggedrag van andere verkeersdeelnemers en zo nodig hun fouten opvangt. Dat jij, daar waar mogelijk, je rijstijl aanpast om het milieu te besparen. Tijdens het Praktijkexamen krijg je ook 2 bijzondere verrichtingen. Dit is best veel om allemaal te kunnen, echter met mijn rustige manier van lesgeven en een vleugje humor, komt zelfs de grootste zenuwpees geslaagd door het examen heen.
^ TOP

Q. Wat gebeurt er als een examen niet doorgaat omdat de lesauto een technisch probleem heeft?
Wij bieden jou de onovertroffenGarantie Regeling: Het is mijn verantwoordelijkheid dat de lesauto ten alle tijden in topstaat is.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat er een technisch mankement is waardoor een examen niet kan/mag plaatsvinden, dan wordt een her-examen alsmede 3 lesuren door mij betaald.
^ TOP

Q. Wat is het voordeel van een Tussen Tijdse Toets?
Bij een tussen tijdse toets maak je kennis met de werkwijze van het CBR tijdens een praktijk examen.
Dit kan spanning weghalen bij het eerste examen en bij het voldoende uitvoeren van de bijzondere verrichtingen, krijg je hiervoor een vrijstelling bij je eerste examen.
Indien je geen tussentijdse toets gepland hebt staan en je examen staat om de hoek, maar je bent er nog niet klaar voor, dan kan ik je examen omzetten naar een tussen tijdse toets. Zo kom je niet meteen een stap dichter bij de BNOR (Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid) toets.
^ TOP

Q. Wat is een BNOR toets?
Soms kan het voorkomen dat iemand zo zenuwachtig is dat bij hem/haar tijdens het CBR examen de spanning te hoog wordt en daardoor telkens zakt.
Om die mensen ook een kans op een rijbewijs te geven is de BNOR toets in het leven geroepen. Bij de BNOR toets krijg je meer tijd om samen met de examinator te kijken hoe het gaat met je daadwerkelijke rijvaardigheid.
Er zal dan een langer inleidend gesprek zijn waarin wordt gekeken waarom de spanningen te hoog worden. Ook is er tijdens de BNOR toets de mogelijkheid om even de auto langs de kant te zetten en een kleine rustpauze te nemen. Voor een BNOR toets kom je pas in aanmerking als je 4 keer bent gezakt voor het CBR examen.
^ TOP

Q. Heb ik genoeg aan de lessen in mijn pakket?
De lespakketten zijn geen volledige pakketten. Hiermee betaal je een groot deel van je rij-opleiding vooraf en is je examen alvast betaald.
Elke leerling is anders. Waar de 1 maar 40 lessen voor nodig heeft, heeft de ander er bij wijze van spreken 60 voor nodig.
Dit ligt aan vele factoren, denk hierbij aan bijvoorbeeld: eerdere ervaring met gemotoriseerde voertuigen, leersnelheid, vooraf behaalde verkeersinzicht, etc.
^ TOP

Q. Wat heb ik nodig voor het CBR praktijk examen?
Om deel te kunnen nemen, heb jij een geldig theorie certificaat en een geldig identiteits bewijs nodig. Tevens is het nodig dat jij de rijschool met je DIGID machtigt om je rij-examen bij het CBR aan te vragen.
De rest verzorg ik. Nadat de aanvraag voor je examen is gedaan, ontvang je van mij een Bevestiging Reservering.
Bewaar deze zorgvuldig, hierop staat alle relevante informatie die betrekking heeft op jouw praktijk examen.
Ik neem voor jou tijdens het examen ook een Eigen Verklaring en een Zelf Reflectie Formulier mee.
^ TOP

Q. Wat is een Eigen Verklaring?
Een Eigen Verklaring is een formulier waarin vragen staan over jouw gezondheid. Het ideale is als je gezondheid helemaal top is. Het kan uiteraard voorkomen dat er vragen bij staan waarbij je moet antwoorden dat dat niet zo is. Dat hoeft nog geen probleem te zijn.
Het CBR heeft rijproeven om vast te stellen of deze situaties een substantieel probleem vormen. Doorgaans kan er wel een aanpassing in je examen komen of komt er een restrictie op je rijbewijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht dragen van een bril of lenzen of het gebruik van een auto met automatische versnelling.
De Eigen Verklaring vul je in bij je inschrijving. Je kunt deze bij mij verkrijgen maar ook bij de gemeente. De prijs is in beide gevallen €22,90. Voor het begin van je examen onderteken je de Eigen Verklaring nogmaals in het bijzijn van de examinator.
^ TOP

Q. Wat is een Zelf Reflectie Formulier?
Op het Zelf Reflectie Formulier vul je in hoe jij denkt dat je eigen rijvaardigheid is. Dit wordt aan het einde van je examen of tussen tijdse toets meegenomen in de bespreking van je daadwerkelijke rijvaardigheid.
Uiteraard krijg je eerst je uitslag te horen zodat de examinator niet van te voren beinvloedt raakt in zijn/haar beslissing.
^ TOP

Q. Waar zijn de ophaalplaatsen?
Binnen Bennekom, Doorwerth, Ede, Heteren, Lunteren, Renkum, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en Zetten kan je overal worden opgehaald.
Voor de verder gelegen plaatsen kan er een ophaalplek of punt worden afgesproken.

^ TOP

Q. Hoeveel uur per week kan ik het beste lessen?
Ik raad je aan om 2 dubbele lessen te plannen (dus 2 blokken van 2 uur).
Uiteraard mag je ook meer uur achter elkaar lessen.
Tijdens enkele lesuren kunnen we minder doen en deze zijn alleen aan te raden als je niet lang kunt zitten of moeite hebt om je lang te concentreren.
^ TOP
Q. Ik moet mijn les afzeggen, wat nu?
Tot 48 uur voor je les begint kan je de les zelf verwijderen uit het rooster.
Daarna moet de les alsnog betaald worden, dit om te voorkomen dat lessen te vaak op het laatste moment worden afgezegd.
Mocht de les verzet kunnen worden naar een ander tijdstip op dezelfde dag, dan zie ik het gewoon als een verplaatst uur. Het kan natuurlijk een keertje voorkomen dat er een echte noodsituatie is, in zo’n geval is het handig om even te bellen om te kijken of er iets geregeld kan worden.
^ TOP

Q. De rijschool belt mijn les af, wat nu?
Als de rijschool jouw les afzegt binnen 48 uur voordat die les begint, dan krijg je de vervangende les gratis.
Hier gaan wij voor het principe: Voor wat, hoort wat. Ook hier geldt uiteraard dat als de les kan worden verzet naar een ander tijdstip op dezelfde dag, dat de les dan wordt beschouwd als een verplaatst uur.
^ TOP
Q. Hoe veilig is de lesauto?
De lesauto is uitgerust met SRS airbags, ABS, ESP en nog veel meer afkortingen.
In de vries periode wordt er met winterbanden gereden voor extra grip.